Selim Larenks Lezyonları

Selim Larenks Lezyonları

VOKAL NODULLER: Vokal noduller membranöz vokal kordun ortasında ve serbest kenarında yerleşen, genellikle bilateral olan simetrik epitelyal kalınlaşmalardır. Epidemiyoloji: Vokal...

Ses Kısıklığı Nedir?

Ses Kısıklığı Nedir?

Ses kısıklığı sesteki anormal değişimi ifade eden genel bir terimdir. Ses kısıldığında sesin kalitesinde bazı değişiklikler görülür. Örneğin bu durum sesin nefesli ve zorlamalı...