Selim Larenks Lezyonları

VOKAL NODULLER: Vokal noduller membranöz vokal kordun ortasında ve serbest kenarında yerleşen, genellikle bilateral olan simetrik epitelyal kalınlaşmalardır. Epidemiyoloji: Vokal...