Selim Larenks Lezyonları

VOKAL NODULLER:Vokal noduller membranöz vokal kordun ortasında ve serbest kenarında yerleşen, genellikle bilateral olan simetrik epitelyal kal...